Ubezpieczenia grupowe

Jeżeli masz swoja firmę, wiesz jak ważne jest ubezpieczenie swoich pracowników. Takie ubezpieczenia grupowe to korzyść także dla właściciela firmy. Nie tylko wzmacnia wizerunek pracodawcy na rynku pracy, ale i zwalnia pracodawcę z wypłaty odprawy pośmiertnej. Składki opłacane na rzecz pracowników mogą być wliczone w koszty uzyskania przychodu firmy.

Ubezpieczenia grupowe gwarantują, że pracownicy mogą liczyć na dodatkową pomoc w sprawach odszkodowania w przypadku wypadków. Takie ubezpieczenie zapewnia pracownikom i ich rodzinom ochronę w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

Niezależnie od tego czy jesteś właścicielem małej, czy też średniej firmy i tak możesz starać się o ubezpieczenie grupowe. Z pewnością znajdziesz odpowiedni pakiet nawet dla firm, które zatrudniają mniej niż 20 osób.

Dlaczego warto wybrać ubezpieczenie grupowe:

 • pracownicy są chronieni przez 24 godziny na dobę,
 • zarówno pracownik, jak i jego rodzina są zabezpieczeni finansowo ,
 • każdy pracownik ma możliwość rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej,
 • nawet po zakończeniu okresu zatrudnienia pracownik może kontynuować ubezpieczenie.

Niektóre pakiety ubezpieczeniowe posiadają możliwość inwestowania w fundusze kapitałowe.

Takie grupowe ubezpieczenia zostały stworzone o ochronie zdrowia i życia pracowników, a także ich rodzin. W niektórych pakietach ubezpieczeniowych istnieje możliwość kontynuacji ubezpieczenia dla współmałżonków.

Oczywiście pracownik może rozszerzyć zakres ochrony poprzez dodatkowe umowy, jak np.:

 • śmierć ubezpieczonego,
 • trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego na skutek nieszczęśliwego wypadku, zawału serca czy też udaru mózgu,
 • niezdolność ubezpieczonego do pracy,
 • trwały uszczerbek na zdrowiu dziecka osoby ubezpieczonej, na skutek nieszczęśliwego wypadku,
 • poważna choroba ubezpieczonego,
 • poważna choroba dziecka,
 • śmierć współmałżonka,
 • śmierć dziecka,
 • śmierć rodziców,
 • śmierć teściów,
 • urodzenie dziecka,
 • pobyt w szpitalu,
 • rehabilitacja,
 • pomoc medyczna,
 • i inne.

Nie tylko pracownicy posiadają korzyści z ubezpieczenia grupowego. Również pracodawca może wzmocnić wizerunek firmy na rynku pracy. Ubezpieczenie grupowe może być dobrym narzędziem motywującym. Dodatkowo pracodawca zwiększa atrakcyjność firmy, również jeżeli chodzi o rekrutację nowych pracowników. Dużym plusem jest również możliwość zaliczenia składki ubezpieczeniowej opłacanej przez pracodawcę w koszty uzyskania przychodów. Wszystko zgodnie z art. 16, ust. 1 pkt 59 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.